เหตุผลทำไม (มนุษย์เงินเดือน) ถึงลาออก

Job Finddy > Uncategorized  > เหตุผลทำไม (มนุษย์เงินเดือน) ถึงลาออก

เหตุผลทำไม (มนุษย์เงินเดือน) ถึงลาออก

ทำยังไงให้เขาอยากทำงานกับเรา??

 

            ในปัจจุบันการหางานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากการแข่งขันสูง บุคลากรเริ่มมีความรู้มากขึ้นแต่วงจรการใช้ชีวิตของมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันกลับอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะทำให้องค์กรสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถไป แล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราถึงขั้นลาออกจากองค์กรนั้น

 

1. เลือกงานให้เหมาะกับคน หัวหน้าควรมอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเพราะถ้ามอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของพนักงานอาจทำให้งานออกมาไม่ได้อย่างที่องค์กรหวังไว้ ซึ่งนั่นอาจทำให้พนักงานขาดความมั่นใจในงานที่ทำและไม่พอใจในหัวหน้าของตนเอง

 

 

 

2. ผลตอบแทน ไม่ใช่แค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ เพราะแต่ละบริษัทก็มีสวัสดิการดีๆมาคอยดึงดูดพนักงานอยู่เสมอ  

 

 

 

3. บรรยากาศการทำงาน องค์กรจำเป็นต้องเข้าใจและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีนั้นจะทำให้พนักงานมีสมาธิ และสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

 

 

 

4. หมดความท้าทาย เมื่อก่อนอาจจะใช่ ที่พนักงานยินดีที่จะเข้างานมาทำงานในลักษณะเดิม ๆ แต่ในปัจจุบันพวกเขากำลังต้องการองค์กรที่พร้อมที่จะให้พนักงานได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ และได้รับโอกาสอยู่สม่ำเสมอ เมื่อองค์กรเดิมหมดความท้าทาย พวกเขาก็จะไปหาความท้าทายใหม่ๆ ที่อื่นแทน

 

 

 

การทำงานของพนักงานในปัจจุบันไม่ได้มองแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว สวัสดิการต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ การทำงานควรผ่อนคลายมากกว่าได้รับความกดดันจากสิ่งรอบข้าง