งานบัญชีอาวุโส Senior Accountant

Job Finddy > งานบัญชีอาวุโส Senior Accountant

งานบัญชีอาวุโส Senior Accountant

บริษัท

บริษัท TOP English (Thailand) Co., Ltd (TOPICA) เปิดรับสมัครพนักงาน Senior Accountant (นักบัญชีอาวุโส) 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบต่อรายงานภาษีทั้งหมด
• วิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• รายงานระยะเวลาในการส่งข้อมูลทางการเงินรายเดือน
• รายงานการตรวจสอบสำหรับการรวมบัญชีสิ้นปี
• สนับสนุนทีมภาษีในการจัดเก็บภาษีประจำปี
• ตรวจสอบและเก็บชำระเงินคืนของพนักงาน
•ประสานงานกับผู้จัดการและฝ่ายบัญชี ในสาขาต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปินส์
•ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีภายนอก : ผู้สอบบัญชีกรมสรรพากรและธนาคาร
•เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีของ บริษัท ข้ามชาติ

คุณสมบัติ

• สัญชาติไทย
• อายุ ระหว่าง 25-30 ปี
• มีทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
• การศึกษาปริญญาตรีสาขา ทางบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณทางด้านภาษี,A/Pและ GL อย่างน้อย 2ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office, Word, Excel, PowerPoint ได้

สวัสดิการ

• มีโอกาสก้าวขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการ/ ปรับฐานเงินเดือนปี ละ 2 ครั้ง
• ค่าล่วงเวลา 200%
• ค่าอาหารกลางวัน
• ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
• มีโปรแกรมการเทรนนิ่งสำหรับพนักงานใหม่
• ค่าเดินทางไปทางประเทศรวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคาร ชาเตอร์สแควร์ ติด BTS ศุรศักดิ์ ชั้น 11 ยูนิต 11-07 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันทำงาน

จันทร์ - ศุกร์

เวลาทำงาน

9.00 - 19.00 น. (เบรค 2 ชม.)

ค่าจ้าง

40,000-70,000 บาท/เดือน