Part-time พนักงานต้อนรับ/ดูแลลูกค้า

Job Finddy > Part-time พนักงานต้อนรับ/ดูแลลูกค้า

Part-time พนักงานต้อนรับ/ดูแลลูกค้า

บริษัท

บริษัท บริษัท FiTin25 Co., Ltd. เปิดรับสมัครพนักงาน
Part-time พนักงานต้อนรับ/ดูแลลูกค้า 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

• ดูแลลูกค้าทั่วไป และค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและรับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย
• ให้ข้อมูล ต้อนรับลูกค้า และให้บริการตามที่ต้องการ
• รับโทรศัพท์

คุณสมบัติ

• เพศหญิงอายุ 18ปีขึ้นไป
• บุคลิกดี อัธยาศัยดี
• สามารถสนธนาภาษาอังกฤษได้ดี
• ระดับวุฒิการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือนักศึกษาที่ต้องการทำงานพิเศษ
• มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
• มีความขยัน
• ซื่อสัตย์
• มีใจรักงานบริการ
• ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ

-

สถานที่ปฏิบัติงาน

323 ชั้น 2 ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ (United Center) ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

วันทำงาน

ตามที่ตกลง

เวลาทำงาน

ตามที่ตกลง

ค่าจ้าง

80 บาท ต่อชั่วโมง