Part-time เทรนเนอร์

Job Finddy > Part-time เทรนเนอร์

Part-time เทรนเนอร์

บริษัท

บริษัท FiTin25 Co., Ltd. เปิดรับสมัครพนักงาน Part-time เทรนเนอร์ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

• ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและ การใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
• ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ
• ออกแบบโปรแกรมและทำการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวให้กับสมาชิกจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการออกกำลังกาย
• ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

• เพศชายหรือหญิงอายุ 20ปีขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้น รักการออกกำลังกาย
• มีทักษะการนำเสนอ การขาย รักงานบริการ
• สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ดี
• นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา/พละศึกษา
• มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
• มีความขยัน
• ซื่อสัตย์
• มีใจรักงานบริการ
• ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ

• 100 บาท ต่อชั่วโมง
• ค่าคอมมิชชั่น 100 บาท ต่อลูกค้าที่เทรน
• ค่าคอมมิชชั่นสำหรับขายแพตเก็จ
• ชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน

323 ชั้น 2 ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ (United Center) ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

วันทำงาน

ตามที่ตกลง

เวลาทำงาน

ตามที่ตกลง

ค่าจ้าง

200 บาท ต่อชั่วโมง