Administration Officer

Job Finddy > Administration Officer

Administration Officer

บริษัท

DEE Piping System (Thailand) Co.,Ltd เปิดรับสมัคร Administration Officer จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

ทำงานเกี่ยวกับเอกสารด้านภาษาอังกฤษ อ่าน แปล เขียน และสามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานเบื้องต้นได้

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ 0-3 ปี, ภาษาอังกฤษ ปานกลาง - ดี, คีย์ข้อมูลได้ และมีความรู้ด้านเสมียน

สวัสดิการ

รายได้รวม 25,000 /เดือน สามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์, มี OT ทำงานล่วงเวลา และประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน

หมู่ 6 ถนน EGAT กม.3 ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์

เวลาทำงาน

08.30 – 17.30 น.

ค่าจ้าง

รายได้รวม 25,000 /เดือน