เลขา /ผู้ช่วยผู้จัดการ

Job Finddy > เลขา /ผู้ช่วยผู้จัดการ

เลขา /ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท

บริษัท บริษัทเพอโซน่า โซลูชั่น เปิดรับสมัคร เลขา /ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

• ดูกำหนดนัดหมาย การประชุมต่างๆของผู้บริหาร
• จดทำรายงานการประชุมตามที่นัดหมาย ที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ตราวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
• สื่อสารนโยบายต่างๆ ได้อย่างดี
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) คล่อง
• มีบุคลิคภาพดี และความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
• มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่

สวัสดิการ

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน

13 สมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

วันทำงาน

จันทร์ - ศุกร์

เวลาทำงาน

08.30 – 17.30 น.

ค่าจ้าง

15,000-20,000/เดือน สามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์