โปรแกรมเมอร์ (สัญญา 6 เดือน)

Job Finddy > โปรแกรมเมอร์ (สัญญา 6 เดือน)

โปรแกรมเมอร์ (สัญญา 6 เดือน)

บริษัท

Personet Co.,Ltd เปิดรับสมัคร โปรแกรมเมอร์ (สัญญา 6 เดือน) จำนวนหลายอัตรา

รายละเอียดงาน

• สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework และ XML
• สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL, MsSQL และ NoSQL
• หากประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติ

• วุฒิ ปวช.- ปวส. ปริญญาตรีวิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในยามเร่งด่วนจริงๆ

สวัสดิการ

สมัคร ส่ง Resume >> [email protected]
หรือโทร 083-113-9999 (คุณจาตุรงค์ บางต่าย)

สถานที่ปฏิบัติงาน

กระทรวงมหาดไทย (ใกล้กับสนามหลวง)

วันทำงาน

จันทร์ - ศุกร์

เวลาทำงาน

08.00 – 17.00 น.

ค่าจ้าง

15,000-20,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ