Part Time Marketing Coordinator

Job Finddy > Part Time Marketing Coordinator

Part Time Marketing Coordinator

บริษัท

Greyhound Cafe รับสมัคร Part-Time Marketing Coordinator ด่วน !!

รายละเอียดงาน

• ระยะเวลาการจ้างงาน : 3 เดือน (ทำงานดีมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจ้างต่อเป็นพนักงานประจำ)
• เริ่มงานวันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

1. Project Coordinator
• ดูแล Showroom และ Press Sample ให้อยู่ในความเรียบร้อย
• เบิกสินค้า จัดทำเอกสารยืม-คืน ติดต่อประสานงานกับ Press / Influencer ตามที่ Brand Manager มอบหมาย
• ติดต่อ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท (Warehouse / Retails / Creative) ในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์แบรนด์ตามแผนที่ Brand Manager มอบหมาย
• ทำงานร่วมกับ Online Sales Officer ในการจัดทำ Mailing Label และ Pack สินค้าส่งลูกค้า Online Shop
2. Merchandiser
• เปิดบิล / โยกสินค้าในระบบ NAV ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Brand Manager

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือโฆษณา หรือใกล้เคียง
• อายุ 25 – 28 ปี
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
• มีความเป็น Admin พิมพ์เอกสารได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสื่อสารกับผู้คนได้ดี
• ถ้ามีประสบการณ์ในวงการธุรกิจเสื้อผ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-

สถานที่ปฏิบัติงาน

Office Greyhound ซอยสุขุมวิท 53

วันทำงาน

จันทร์ - ศุกร์

เวลาทำงาน

เลือกเวลา เข้า-ออกงานได้เอง ระหว่าง 09.00 – 18.00 หรือ 09.30 – 18.30

ค่าจ้าง

15,000 - 18,000 บาท/เดือน